De Regionale wandelsportvereniging Zuid-Holland is aangesloten bij- en lidorganisatie van de overkoepelende wandelsportbond “Koninklijke Wandel Bond Nederland”, afgekort KWBN. Deze is sedert 1 januari 2015 ontstaan uit een fusie van de 2 toenmalige wandelbonden: KNBLO-NL en NWB.

Eén van de gevolgen van een eerdere fusie (2004) bij de KNBLO-NL was, dat de wandelkringen kwamen te vervallen en dat er regio`s (gelijk aan de provinciegrenzen) gevormd moesten worden. Een extra moeilijkheid voor de nieuwe Regio Zuid-Holland was, dat er 3 kringen waren, te weten Den Haag, Dordrecht en Rotterdam.

In de Regionale wsv Zuid-Holland zijn alle individuele leden uit de oorspronkelijke kringen ‘Rotterdam’ en ‘Dordrecht’ ondergebracht. De kring ‘Den Haag’ heeft een eigen weg ingeslagen en is omgevormd tot de Wandelsportvereniging Haaglanden. Een van de gevolgen van de bondsfusie per 1 januari 2015 is dat de Regio Zuid-Holland niet meer bestaat en dat er een nieuwe regio is ontstaan te weten: Regio West (Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht). Sedert de reorganisatie in 2018 bestaan deze regio’s niet meer.

Over de Regionale wandelsportvereniging Zuid-Holland

De Regionale wsv Zuid-Holland stelt zich ten doel:
– het doen beoefenen en bevorderen van de wandelsport in al haar verschijningsvormen;
– het behartigen van de (wandel)belangen van haar leden in het algemeen;
een en ander in de ruimste zin van het woord.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5 personen (3 vacatures) en zorgt onder andere voor de uitgave van een mededelingenblad (de WandelKoerieR), de organisatie van de avondvierdaagse in de regio Rotterdam & Dordrecht en nog veel meer.

WandelKoerieR
De WandelKoerieR is ons periodiek verschijnend mededelingenblad dat gratis aan onze leden wordt verzonden.
De abonnementsprijs voor niet leden bedraagt slechts € 5,50.
Avondvierdaagse
Het bestuur van de Regionale wsv Zuid-Holland organiseert ieder jaar, samen met een groot aantal vrijwilligers, diverse avondvierdaagsen in onze regio.
Belangenbehartiging
Het behartigen van uw belangen binnen de overkoepelende wandelsportbond is eveneens een taak van het bestuur. Maar ook richting gemeenten en diverse andere organisaties.