De Regionale wandelsportvereniging Zuid-Holland gaat er helaas mee stoppen. Eind van dit jaar valt het doek. Er blijkt onvoldoende animo te zijn om in het bestuur plaats te nemen. Alle leden gaan, indien zij dat uiteraard wensen over naar de landelijke wandelsportbond. De overkoepelende wandelsportbond “Koninklijke Wandel Bond Nederland”, afgekort KWBN, is sedert 1 januari 2015 ontstaan uit een fusie van de 2 toenmalige wandelbonden: KNBLO-NL en NWB.

Avondvierdaagse
Het bestuur van de Regionale wsv Zuid-Holland organiseerde ieder jaar, samen met een groot aantal vrijwilligers, diverse avondvierdaagsen in onze regio. Ook die activiteit komt nu te vervallen.
WandelKoerieR
De WandelKoerieR het periodiek verschijnend mededelingenblad dat gratis aan onze leden werd verzonden, zien de leden en abonnees dus niet meer op hun deurmat vallen.
LEDEN EN VRIJWILLIGERS BEDANKT
We willen alle leden bedanken voor hun jarenlange vertrouwen in onze vereniging.

Ook willen we alle vrijwilligers bedanken die hebben geholpen om de avondvierdaagsen tot een succes te maken.